Ses ve Akustik Yalıtımı

Ses konusunun çok iyi bilinmesi ses yalıtımda etkili sonuçların alınmasına vesile olacaktır. Ses, bir ortam içerisinde titreşimlerden oluşan fiziksel bir hareket seklinde yayılır. Eger bu hareket işitme frekansı dizisi içinde ise kulak ve diğer yardımcı alıcı organizmalar tarafından ses olarak algılanır. Bazen cisimler çevrelerindeki havayı titreştirirken, titreşim hareketleri hissedilir, hatta görülür. Sesin havadaki hızı, sıcaklık, basınç ve neme bağlı olarak az da olsa değişebilir.NOKTABOR çok iyi bir ses yalıtımı sağlar.

Isı Ses ve Yangın yalıtımını aynı anda sağlayabilen NOKTABOR doğal lifli yapısı sayesinde çok iyi ses yalıtıcısıdır, gürültü  azaltma  katsayısı  NRC=0.70’e kadar çıkabilmektedir uygulandığı mekanlarda yankılanma, çınlama tamamen engellenmiş olur. Tek başına kullanıldığında %40 – %65 ses yutma kapasitesine sahiptir. Uygulama yekpare olduğu için ses köprüleri oluşmaz. Toplantı salonları, sinemalar,okullar, kayıt stüdyoları ve benzeri yüksek ses yalıtımı yapılması gerekli mekanlarda güvenle uygulanabilir.

nokta-beton-ses-akustik-yalitimi (1)
nokta-beton-ses-akustik-yalitimi (2)
nokta-beton-ses-akustik-yalitimi (3)
nokta-beton-ses-akustik-yalitimi (4)
nokta-beton-ses-akustik-yalitimi (5)
nokta-beton-ses-akustik-yalitimi (6)
nokta-beton-ses-akustik-yalitimi (7)